Žurnalistika a publicistika

Klasická publicistika je názorová žurnalistika

Žurnalistika a publicistika jsou v klasickém pojetí dvě novinářské disciplíny s posláním informovat čtenáře, diváky a posluchače o důležitých skutečnostech. Publicistika je vnímána jako část žurnalistiky, komentovaná žurnalistika, s autorským názorem, úhlem pohledu. To je klasický význam slov žurnalistika a publicistika. Celý příspěvek

Úrazy dětí se stávat nemusí, prevence úrazů se vyplatí

Když se řekne úraz, každému se vybaví odřenina, škrábnutí, naražení nebo nejvýše zlomenina ruky nebo nohy. Mezi úrazy dětí ale patří také těžké úrazy jako úrazy hlavy, popáleniny, otravy a polytraumata při dopravních nehodách. Následky úrazů dětí mohou být velice těžké až fatální. Úrazy přitom nejsou náhodné, příčiny úrazů se běžně opakují, a tudíž lze úrazům jednoduše předcházet.

Prevence úrazů je poměrně jednoduchá, stačí dětem vytvořit bezpečné prostředí a naučit je i dospělé se bezpečně chovat. Více se dozvíte na www.detstvibezurazu.cz nebo na www.prevenceurazu.cz.

Studium žurnalistiky a médií

Studium žurnalistiky, publicistiky, mediálních studií, marketingové komunikace a Public Relations nabízí Vyšší odborná škola publicistiky Praha. Studium je zaměřené na praktickou tvorbu mediálních obsahů, výuka probíhá formou přednášek, dílen, cvičení, práce ve fiktivních i skutečných mediálních firmách. Součástí studia je i rozsáhlá obborná praxe v žurnalistických a mediálních profesích.

Studenti si po prvním ročníku volí jedno ze tří studijních zaměření: Autorská žurnalistika, Audiovizuální a digitální média nebo Public Relations a digitální média. Studium je tříleté, zakončené absolutoriem, absolvent získává titul DiS. – diplomovaný specialista. Přihlášky ke studiu je možné podávat elektronicky do 31. května.

Přípravný kurz žurnalistika

Přípravný kurz na obor žurnalistika a publicistika pořádá Vyšší odborná škola publicistiky. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám zahrnují oblast českého jazyka a jazykové kultury, všeobecného přehledu, mediálního přehledu a rozhledu a schopnosti prezentace uchazeče.

Více na www.vosp.cz.